ค่ายอาสาช้างช่วยน้อง

ค่ายอาสา “ช้างช่วยน้อง” โดยมูลนิธิ Elephant Sanctuary Asia Foundation‘โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน’ระหว่างที่ 15-16 มกราคม 2564

จุดประสงค์ของการจัดค่ายในครั้งนี้

– เพื่อช่วยเหลือน้องๆพื้นที่ห่างไกลโดยมอบเป็นสิ่งของ โดยการบริจาค”เสื้อผ้า”เป็นหลัก รวมถึง”สีน้ำมัน”สำหรับทาอาคารเรียน (หากท่านใดประสงค์ที่จะบริจาคอย่างอื่นสามารถบริจาคได้ตามที่เห็นสมควร) ท่านสามารถนำของที่จะบริจาคมาเองหรือส่งของมาไว้ที่มูลนิธิก่อนได้- ทาสีให้โรงเรียน- พัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกล

– เงินที่เหลือจากการหักต้นทุนทั้งหมดแล้วจะนำไปช่วยเหลือช้างไทยที่ขาดแคลนอาหารและยารักษาจังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่จัดส่งของ : 5 ถนน คชสาร ซอย 5 ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100 ชื่อที่จัดส่ง : คุณปาลิตา แสนดี (บริจาคของช่วยน้อง)(0887331493)รายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียน : โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นักเรียนจำนวน 53 คน

ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย

( เลขที่บัญชี 532-266812-8) ประเภท บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่08-87331493, 09-42374256 (Elephant Sanctuary Asia Foundation)เวลาทำการ 08.30 – 17.00 น. จันทร์ – ศุกร์#ช้างช่วยน้อง#ค่ายอาสา#ค่ายอาสาเพื่อเด็กบนดอย#จิตอาสา#ช่วยเหลือเด็กบบนดอย#ช่วยเหลือช้าง#มูลนิธิอนุรักษ์ช้างเอเชีย

Medicine is important for elephant

Primary medical care is very important and we should study it and always ready for unexpected situations.

Primary medical care is very useful because the mahout can provide proper care for his elephant before the veterinarian comes to treat it, can provide follow-up care after the veterinarian has visited, and the mahout or camp manager can treat minor injuries.

Elephant Sanctuary Asia Foundation Chiang Mai branch supports Krabi elephant hospital in the south of Thailand. 29/6/20 @ Krabi Town, Thailand

Elephant Sanctuary Asia Foundation Chiang Mai branch supports Krabi elephant hospital in the south of Thailand. 29/6/20 @ Krabi Town, Thailand

One of baby elephant that stay in the hospital more than 4 years name: Bausawan you can read her sad story here:

Adulwit Khamya the founder of foundation support for organizations working to help create a sustainable future for the Thai elephant, accepting the importance of the Asian elephant in Thai culture, recognizing the vital need to improve the concept of animal welfare.

Our foundation not only takes care of elephants We also take care of the elephant mahout. For the elephants to be cared for and well-being from the mahout.

Click at Donate in the menu bar, on the website
www.elephantsanctuaryasiafoundation.org

Any donation will help the foundation continue to provide food and medicine for all of our elephants and the elephant hospital.

After donation, you can download a certificate from this link including income and expense of foundation.
cats

https://drive.google.com/…/1VTPbAcknE_xf-6OFW-Z-BOlW_Zs8lhu…

Thank you for all the donations or if you want to be a member.

www.elephantsanctuaryasiafoundation.org